UWALNIAMY OD BIUROKRACJI tel: 786-281-821

A A A

Aktualności

1 stycznia 2018

Nowy indywidualny numer rachunku do przelewów składek za ubezpieczenia ZUS, który już Państwo powinni otrzymać pocztą.

JPK - Mikro przedsiębiorcy (PODATNICY VAT) zostaną objęci nowym obowiązkiem przekazywania co miesiąc Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

JPK to zbiór danych finansowych, m in. ewidencja zakupu  sprzedaży VAT, które będą przesyłane do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej.

JPK VAT należy przesyłać co miesiąc (do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca). Co ważne, dotyczy to także przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie - oni też będą musieli dostarczać JPK VAT co miesiąc.

 JPK VAT - generowany jest na podstawie dokumentów kosztowych i faktur sprzedaży - musi zawierać wszystkie wystawione oraz otrzymane faktury (faktura po fakturze).

 Kary mogą spotkać podatnika VAT w przypadku niezłożenia JPK w terminie ?

 Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK może skutkować odpowiedzialność karną skarbową.

Kara za Wykroczenie skarbowe zawiera kwoty.

 - od 200 do 4.000 zł kara wymierzona mandatem

- od 200 do 20.000 zł kara wymierzona nakazem sądu

- od 200 do 40.000 zł kara wymierzona wyrokiem sądu

 Natomiast w przypadku zakwalifikowania danego czynu do przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 d 720 stawek dziennych, w zależności od dochodów i sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy, czyli obecnie będą to kary rzędu:

 - od 666,60 do 5.332.800 zł kara wymierzona nakazem sądu

- od 666,60 do 19.199.995,20 kara wymierzona wyrokiem sądu

 Złożenie zerowego pliku JPK w obowiązującym terminie, a później złożenie korekty wraz z czynnym żalem będzie również podległo karze tak jak w przypadku nie złożenia.

 Jeżeli podatnik nie dostarczy w obowiązującym terminie wg umowy z Biurem Rachunkowym dokumentów Biuro Rachunkowe nie odpowiada za nie złożenie w terminie pliku JPK.

1 lipca 2018r.

Oprócz ewidencji VAT, na żądanie organów podatkowych, przedsiębiorcy będą musieli dostarczyć także:

 - wyciąg bankowy

- faktury

- podatkową księgę przychodów i rozchodów

- ewidencję przychodów

które również muszą być przygotowane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Od 1 kwietnia 2018r.

SPLIT PAYMENT - (dobrowolnie) będzie obowiązywał SPLIT PAYMENT czyli mechanizm podzielonej płatności - polegał on będzie na tym, że kupujący będzie przelewał na zwykły

rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto. natomiast równowartość podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto-rachunek VAT. Pieniądze na nim zgromadzone będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony. Decyzję podejmuje nabywca.w związku z nowymi obowiązkami wdrożeniem i koniecznością obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego prosimy o dostarczanie dokumentów najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą.