UWALNIAMY OD BIUROKRACJI tel: 786-281-821

A A A

Cennik

Dla nowych klientów promocja 50% ceny przez pierwsze dwa miesiące

 

Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej

bezpłatnie

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z VAT (do 20 dokumentów) 150,00 zł
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT (do 20 dokumentów) 120,00 zł
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) z VAT (do 20 dokumentów)  100,00 zł
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) bez VAT (bez podziału na ilość dokumentów) 90,00 zł
Księgi Rachunkowe (do 20 dokumentów) 550,00 zł

Księgi Rachunkowe dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą (do 20 dokumentów)

350,00 zł
 Księgi Rachunkowe dla stowarzyszeń i fundacji nie prowadzących działalności gospodarczej (do 20 dokumentów) 250,00 zł

 Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych

(do 3 pracowników w cenie usługi)

20zł/os. 

 Sporządzenie sprawozdań finansowych

wysokość opłaty

miesięcznej (tzw 13 miesiąć) 

 Obsługa systemu SODIR

70,00 zł/pracownik

niepełnosprawny 

 Pierwszy wniosek do PFRON w systemie SODIR 260,00 zł 
    

Wszystkie ceny są cenami brutto.

W przypadku braku ceny w cenniku cena jest ustalana indywidualnie