UWALNIAMY OD BIUROKRACJI tel: 786-281-821

A A A

Usługi

 

Świadczymy usługi w zakresie

 

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek oraz osób fizycznych, stowarzyszeń, fundacji:

  • Tworzenie planu kont
  • Pomoc przy ustaleniu polityki rachunkowości
  • Ewidencja kosztów i przychodów (księgi główne i pomocnicze)
  • Ewidencja podatku od towarów i usług
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • Obsługa pracowników
  • Comiesięczne deklaracje podatkowe i zestawienia
  • Bilans i inne zestawienia roczne
  • Sporządzenie sprawozdań do GUS

 

2. Obsługa Zakładów Pracy Chronionej oraz Firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, zarówno w sprawach księgowych, kadrowo-płacowych, a w szczególności sporządzanie wniosków do PFRON oraz ich rozliczanie.

W zakresie obsługi dofinansowań z PFRON naszym klientom proponujemy comiesięczne rozliczenia dofinansowań w systemie SODIR, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej, monitorowanie statusu firmy w PFRON. Dzięki pomocy z PFRON pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej lub pozyskać środki na zatrudnienie inwalidy. Dofinansowanie na zatrudnienie pracownika nie obciąży kosztów firmy a dzięki temu pracownik niepełnosprawny ma realne szanse zarobkowe.

 

3. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów 

  • Ewidencja przychodów i kosztów
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • Ewidencja podatku od towarów i usług
  • Obsuga pracowników, rozliczenia właścicieli
  • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

4. Prowadzenie kompleksowej ewidencji na zasadach ryczałtu

  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Sporządzanie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych

 

5. Pełnej obsługi przedsiębiorstw w zakresie kadrowo-płacowym

  • Sporządzanie list wynagrodzeń zasadniczych
  • Sporządzanie list wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
  • Obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów
  • Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności
  • Wyliczanie premii procentowej, nadgodzin i innych dodatkowych składników wynagrodzenia
  • Obliczanie podatku dochodowego od dokonanych wypłat
  • Sporządzanie umów zleceń i rachunków do nich
  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
  • Przygotowanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8B, IFT-1)
  • Przygotowanie danych do sprawozdań GUS dotyczących danych kadrowo-płacowych
  • Sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzenia i zasiłkowych
  • Raportowanie wysokości wynagrodzeń, składek ZUS i należnych podatków
  • Archiwizowanie dokumentów
  • Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika

 

6. Pełnej obsługi przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

7. Rozliczeń rocznych podatku od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych CIT

 

8. Wypełniania wniosków do wszelkich instytucji finansowych

 

9. Współpracy z inspektorem BHP

 

Wszystkie nasze usługi są indywidualnie dostosowane do potrzeb naszych Klientów